Donateur worden

012Ondersteun patiënten bij een menswaardig levenseinde. Sponsor een paar jaar mee met een bijdrage. Een klein bedrag maakt een groot verschil.
Omdat palliatieve zorg zo belangrijk is!

Maak uw bijdrage aub over op banknummer NL91TRIO0254750664    ten name van Stichting Okusubira, Breda

“Mijn reden om donateur van Okusubira te zijn? De stichting ondersteunt de palliatieve zorg in Oeganda. Deze zorg aan mensen met een ongeneeslijke ziekte waaraan ze zullen overlijden, is van groot belang”, zegt Laura Jol, vaste donateur van Okusubira. “Een menswaardig levenseinde is bij ons vanzelfsprekend. De palliatieve zorg in Oeganda staat nog in de kinderschoenen. Het is geen onderdeel van de standaard gezondheidszorg. Ik vind het nodig dat ook in Oeganda palliatieve patiënten de juiste verzorging in hun laatste levensfase krijgen. Daarnaast is het voor mij belangrijk dat de hospice niet alleen de verpleegkundige zorg verleent, maar zich ook richt op de sociale netwerken rondom de patiënt.”

Kosten per patiënt
De kosten van de zorg voor één patiënt zijn gemiddeld € 121 per jaar. Dat is in Nederland een relatief klein bedrag. Laura wordt enthousiast als zij bedenkt wat een patiënt daarvoor krijgt: pijnbestrijdingsmedicatie, goede lichamelijke zorg en overige medicijnen, maar ook sociaal psychiatrische hulp. Daarnaast krijgt de familie van de patiënt ondersteuning. En de medewerkers van de hospice zoeken met de familie naar een goede opvang van de kinderen of een alternatief voor het gezinsinkomen als de patiënt komt te overlijden.

Stichting Okusubira heeft de ANBI-status. U mag uw bijdrage aan Okusubira dus meetellen bij uw belastingaangifte.