Over Okusubira

kleurhand0‘Okusubira’ is Luganda (een inlandse taal in Oeganda) en betekent ‘hoop’.

Doel is om hospicezorg in Oeganda mee te ontwikkelen en nieuwe hospices financieel en zorginhoudelijk te ondersteunen. Daarnaast willen we mensen in Nederland bewust maken van de schrijnende situaties waarin veel Oegandese mensen de laatste periode van hun leven doorbrengen.

Ontwikkelingspartner
Okusubira is een Nederlandse stichting, die sinds 2007 hospicezorg in Oeganda ondersteunt. Vanaf december 2011 is zij ontwikkelingspartner van Hospice Tororo in Oost-Oeganda.  Lees verder over onze missie, visie en strategie.

Het initiatief voor het starten van een hospice ligt altijd bij de Oegandese gemeenschap. “Dat is prima. Met goed gemotiveerde mensen heeft de ontwikkeling meer kans van slagen”, vindt Laura, een van de vaste donateurs. “Het is goed om de Europese kennis en financiën in te brengen bij de start, maar zeker zo belangrijk is de basis in de gemeenschap. Zo breng je de culturele gebruiken en normen en waarden in.” Laura gaat verder: “Wat mij ook aanspreekt, is dat Okusubira via de hospices echt investeert in de toekomst. De stichting geeft niet alleen geld voor de directe medische zorg, maar zij kijkt verder. Als ontwikkelingspartner ondersteunt Okusubira de hospice ook bij het opbouwen van een netwerk, zowel met de Oegandese overheid (zoals het Ministerie van Volksgezondheid), als met de ziekenhuizen in de regio. En met andere organisaties, als de kinderen van de patiënten verder hulp nodig hebben.” Laura vertelt dat zij ook positief is over de activiteiten van Okusubira in Nederland. “Okusubira zorgt door samenwerking, zoals met hospice Marianahof in Etten-Leur, of werken met vrijwilligers, ook voor inhoudelijke kennisuitwisseling.”

Financiën
Een aantal donateurs en sponsoren maken de financiële ondersteuning van hospicezorg in Oeganda mogelijk. Graag geven wij u inzicht in ons financiële reilen en zeilen.