Financiën

Op wat uitgaven voor bankkosten na, gaat elke ontvangen euro direct door naar Hospice Tororo. Wij ondersteunen Hospice Tororo op basis van een begroting en ontvangen de verantwoording achteraf. Het team van hospice Tororo bepaalt wat er aan uitgaven nodig is. De medewerkers krijgen zelf die verantwoordelijkheid. Natuurlijk is controle ter plaatse door een accountant. Hospice Tororo verantwoordt in een kwartaalrapportage de financiële stand van zaken.

We hebben als Okusubira een aantal vaste donateurs, die maandelijks, per kwartaal of per jaar een bijdrage overmaken. Daarnaast zijn er enkele bedrijven die Okusubira/ hospicezorg in Oeganda een warm hart toedragen en al (soms meerdere keren) een bijdrage doneerden.  Sinds 2010 is Homico een belangrijke sponsor. In 2011, 2012 en 2013 steunt Caritas Bosschenhoofd ons met een bijdrage. Daarnaast houden we zo veel mogelijk lezingen, staan we op markten en braderieën en proberen via onze persoonlijke netwerken sponsorgelden bij elkaar te brengen.  Op 8 juni 2012 hebben wij de BN/de Stem Ontwikkelingsprijs 2012 gewonnen. Een geweldige steun in onze rug bij alle energie die we graag in het werk voor hospice zorg in Oeganda steken.

De Lionsclub Halderberge doneerde in 2013 haar opbrengst van de bedrijvenquiz.

Wij publiceren onze jaarrekeningen via de website. We verantwoorden daarmee onze inkomsten en besteding van de uitgaven.
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012

Wij als Okusubira hanteren géén beloningssysteem. Behalve de bankkosten, worden alle uitgaven ten behoeve van de stichting door bestuursleden en/of vrijwilligers zelf betaald. Dus reis- en verblijfskosten en kosten zoals hosting website of de kosten voor de Kamer van Koophandel, worden niet uit de donaties aan Okusubira gehaald. Dit betekent omgerekend dat wij slechts 0,7% van de inkomsten besteden aan kosten.