Personeel

Alle personeelsleden van Hospice Tororo zijn op vrijwillige basis gestart. Er was de eerste twee jaren nog geen geld om hen salaris te betalen. De medewerkers kregen op de dagen dat zij voor het hospice werkten een vergoeding voor de maaltijd en met Kerstmis een kleine attentie. Gelukkig is in de loop van 2013 het mogelijk geworden om een klein salaris aan de medewerkers te betalen. In de loop van 2014 wordt dit zeer bescheiden bedrag per kwartaal opgehoogd tot een volwaardig salaris. 

De Nederlandse Rinty Kintu-Plukkel is de coördinator. Zij heeft sinds december 2011 een contract voor drie jaar met Wings of Hope met de opdracht de palliatieve zorg in de regio Tororo te ontwikkelen. Dit contract werd eind januari 2015 verlengd. De taak van coördinator is een fulltime functie.

Stella is gediplomeerd palliatief verpleegkundige. Zij werkt als hoofd van een afdeling in het ziekenhuis van Tororo. Waar mogelijk zet zij zich in voor de patiënten van hospice Tororo.

Diana is administratief medewerkster. Zij werkte op een school in Kampala, maar is verhuisde vanwege haar huwelijk naar Tororo. Zij runt op kantoor de dagelijkse gang van zaken (Patiënten- medicijnregistratie, de dagelijkse financiën en dergelijke). Diana is ook een goede sparringpartner voor de coördinator.

Pauline is een gepensioneerde verpleegkundige, die niet thuis wil zitten. Zij startte begin 2012 als vrijwilligster voor drie dagen, maar zij werkt inmiddels fulltime en is de spil in het medische team.

Lucy is sinds september 2012 als verpleegkundige aan het werk. Zij heeft bij de zorg voor haar vader door Hospice Tororo ervaren hoe waardevol deze zorg voor patiënten is en na zijn overlijden heeft zij zich aangemeld. Lucy werkt drie dagen per week in een ziekenhuis buiten Tororo en nu twee dagen per week voor Hospice Tororo.

Op 1 oktober 2012 is maatschappelijk werker Denis met zijn, ook weer vrijwillige, baan als social worker begonnen. Denis werkt voorlopig drie dagen in de week. Vanaf begin december 2012 kreeg hij een collega in de persoon van de Nederlandse Michaela, die een jaar in Tororo heeft gewerkt. Zij hebben samen het sociaal ondersteunings-programma opgezet. En hebben dit in 2013 geïmplementeerd in de palliatieve zorg die Hospice Tororo biedt.

In juli 2013 kwam Faith het team van Hospice Tororo versterken. Zij is ook verpleegkundige en na twee maanden proefdraaien is zij zo geraakt door de patiënten die palliatieve zorg nodig hebben, dat zij nu twee dagen per week als vrijwilligster voor Hospice Tororo werkt.

Tot slot is in mei 2014 het team aangevuld met een chauffeur. Sinds augustus 2014 wordt deze taak uitgevoerd door Ezera.

Het aantal patiënten groeit en per 9 maart 2015 is het team uitgebreid met een full-time palliatieve verpleegkundige, Diana. Deze uitbreiding wordt financieel mogelijk gemaakt door Hospice Plus Houston.